Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 3 maart 2021

Online
19:30 - 21:45 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Thema-uur I

Verkenning Naar een financieel gezond sociaal domein

Digitale sessie B , Het Gesprek I

Erfgoedvisie Gooise Meren

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Het Gesprek II

Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71 Naarden

Digitale sessie B , Het Gesprek I

Erfgoedvisie Gooise Meren (vervolg)

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Verkenning Naar een financieel gezond sociaal domein

Thema-uur I

Alle gemeenten in Nederland hebben te maken met stijgende kosten in het sociaal domein. Het gaat met name om de stijgende kosten voor specialistische jeugdzorg en de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Ook in de Regio Gooi en Vechtstreek en in Gooise Meren lopen de kosten op. Er is onderzoek gedaan hoe de stijgende kosten beter beheersbaar kunnen worden gemaakt. De raadsleden worden tijdens dit Thema-uur over de eerste uikomsten geïnformeerd.

De voorzitter is Charles Wiss.

Digitale sessie B

Erfgoedvisie Gooise Meren

Het Gesprek I

Onderwerpen

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71 Naarden

Het Gesprek II

Op het perceel aan de Amsterdamsestraatweg 71 in Naarden bevindt zich een agrarisch bedrijf, waarvan de bedrijfsvoering al geruime tijd is gestaakt.

Aanvrager heeft het verzoek gedaan om de overbodige agrarische bebouwing, met uitzondering van twee karakteristieke stallen en een hooiberg, te slopen, het gehele terrein grondig te saneren Om dit mogelijk te maken wordt met toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling als compensatie een burgerwoning mogelijk gemaakt. Deze wordt gepositioneerd ter plaatse van de huidige veestal.

De bestaande bedrijfswoning wordt tegelijkertijd bestemd als plattelandswoning.

De voorzitter is Charles Wiss.

Digitale sessie B

Erfgoedvisie Gooise Meren (vervolg)

Het Gesprek I