Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 22 september 2021

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie B , Het Gesprek I

Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)

Digitale sessie A , Thema-uur I

Aquathermie Muiderberg

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Thema-uur II

Verkeersknooppunt A1 ter hoogte Ter Gooi/Crailo

Digitale sessie B , Thema-uur III

Stand van zaken bestemmingsplan Naarderbos

22:00 - 23:00
Digitale sessie B , Thema-uur III

Stand van zaken bestemmingsplan Naarderbos (vervolg)

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie B

Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)

Het Gesprek I

De gemeenteraad heeft meerdere keren aan de rekenkamercommissie gevraagd onderzoek te doen naar het beleid van de gemeente op het gebied van burgerparticipatie. De rekenkamer is ermee aan de slag gegaan en heeft laten onderzoeken of de gemeente Gooise Meren haar ambities rondom structurele burgerparticipatie waarmaakt. Met name participatie in buurten en kernen via bewonersplatforms. Als belangrijke pijler in het College-uitvoeringsprogramma 2019-2022, geven de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport richting aan het verder ontwikkelen van burgerparticipatie.

De voorzitter is Jan Portengen

Digitale sessie A

Aquathermie Muiderberg

Thema-uur I

Bij de Politiek Avond van 1 september werd duidelijk dat de raadsleden meer informatie wensten van de wethouder voordat het raadsvoorstel politiek besproken kan worden. Na afronding van de eerste fase zijn er extra kosten gemaakt die zijn verwerkt in het raadsvoorstel dat vraagt in te stemmen met het tweede deel van de lening. Raadsleden willen meer inzicht in de extra kosten en hoe deze in de komende haalbaarheidsstudie worden verwerkt. Hiervoor is een thema-uur gepland waarin het college meer informatie zal verstrekken.

De voorzitter is Jos de Lange

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Verkeersknooppunt A1 ter hoogte Ter Gooi/Crailo

Thema-uur II

De gemeenteraad heeft in 2020 een motie aangenomen met de wens het OV-knooppunt Tergooi te behouden en te zorgen voor goede verbindingen naar andere gemeenten. Het resultaat van een onderzoek laat zien dat een fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de A1, in het verlengde van het Gebed Zonder End, dé beste kandidaat is om de bereikbaarheid en veiligheid van het OV-knooppunt Tergooi te verbeteren. Het project is via de regio aangemeld voor de rijkssubsidie bouwimpuls.  Het college stelt de gemeenteraad tijdens dit thema-uur op de hoogte van de stappen die nodig zijn dit te realiseren.

De voorzitter is Jos de Lange

Digitale sessie B

Stand van zaken bestemmingsplan Naarderbos

Thema-uur III

Het thema-uur voor de raadsleden over dit gebied is informerend en oriënterend. De golfbaan Naarderbos valt onder andere onder het bestemmingsplan Naarderbos. Bij een eerdere behandeling van het voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan Naarderbos, is door de raadsleden aangegeven dat eerst een besluit wordt genomen over de hoofdlijnen (kaders) van het bestemmingsplan vóórdat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Na het thema-uur zal de genoemde hoofdlijnennotitie worden opgesteld dat op een later tijdstip in een raadsvoorstel ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

De voorzitter is Marlene Potjer

22:00 - 23:00Digitale sessie B

Stand van zaken bestemmingsplan Naarderbos (vervolg)

Thema-uur III