Fractie CDA Gooise Meren

"Ombuigen van een onvoldoende…een hele uitdaging!"

Voor ons ligt de Perspectiefnota 2024 van het college. Een pittige opgave; lastige maatschappelijke thema’s zoals verduurzaming en oplopende kosten zijn aan de orde van de dag. Toch zien we een nieuw college met ambities die geld kosten.

Nieuwe ambities zijn mooi maar laten we zorgen dat de huidige leefomgeving minimaal gelijk blijft voor iedereen in onze gemeente.

Het gepresenteerde meerjarenperspectief laat zien dat (nog) niet alle jaren sluitend zijn. De opmerking in het voorwoord dat het college echter wel mogelijkheden ziet om straks een sluitende begroting voor te leggen stelt ons nog niet volledig gerust. Temeer het rapportcijfer volgens het college koerst richting een onvoldoende. Hierdoor zullen vermindering van ambities, verhoging van inkomsten en/of temporisering van investeringen nodig zijn.

Om de leefomgeving op peil te houden zijn we blij te vernemen dat het aanpakken van verkeersveiligheidsknelpunten wordt opgepakt. Verkeersveiligheid is immers een van onze speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. Ook zijn we blij dat de taskforce sociale woningbouw wordt voortgezet, zodat corporaties hun prestatieafspraken met de gemeente kunnen realiseren en daardoor beter kunnen voorzien in de groeiende vraag naar betaalbare woningen en woningen voor specifieke doelgroepen.

Wel missen we concrete aandacht voor het Recreatiepark Naarderbos. Met het weer in ere herstellen van een golfbaan creëren we niet alleen een plek voor golfliefhebbers uit onze eigen gemeente maar bieden we ook een mooie gelegenheid voor mensen van buiten onze gemeente om heerlijk te bewegen.

Al met al constateren wij dat onze verkiezingsslogan Samen Veilig Leven voldoende terug te zien is in de perspectiefnota. Daar zijn we blij mee omdat wij dit als erkenning zien van de aandachtspunten die wij als CDA Gooise Meren signaleren.

Terug

Meer informatie over de fractie