Algemene Beschouwingen 2023

Op woensdagavond 28 juni bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2024-2027 en het College uitvoeringsprogramma (CUP). Dit is de basis voor de begroting in het najaar en voor wat het college wil bereiken in de komende jaren voor Gooise Meren. Gezien het huidige, onzekere tijdsgewricht is dat volgens het college een pittige opgave. Er moeten stevige keuzes gemaakt worden, keuzes die niet allen even populair zullen zijn. De perspectiefnota is nog niet in alle komende jaren sluitend. Toch ziet het college wel kansen om dit toch te bereiken. Deze raadsvergadering is een goed moment voor de raad om invloed uit te oefenen op de financiƫle en beleidsmatige keuzes die het college neemt.

Via de onderstaande verwijzingen leest u wat de visie van de partijen is op de perspectiefnota en het CUP.