Fractie VVD Gooise Meren

"Investeren in Gooise Meren"

De jaarrekening van 2022 laat mooie resultaten zien, we houden 7 miljoen over en de kengetallen zijn uitstekend. Maar achter de cijfers blijkt dit vooral door uitstel van geplande investeringen te komen, dat hadden we liever anders gezien.

De perspectiefnota biedt ons een blik vooruit. Op korte termijn zijn de vooruitzichten nog goed maar door onzekerheid over de bijdragen van het Rijk dreigt het vanaf 2026 moeilijk te worden. Het is goed dat wethouder Marshall zich niet rijk rekent en de risico’s in kaart heeft gebracht. Wij willen terughoudend blijven waar het grote uitgaven aangaat, en alleen die investeringen doen waar wij als inwoners het meest aan hebben.

Het is een groot gemis dat het IHP, de scholenhuisvesting, niet is geactualiseerd en opgenomen in de perspectiefnota. Het IHP vraagt grote investeringen, daardoor is het moeilijk in te schatten of de perspectiefnota de juiste koers aangeeft.

Er moet in de gemeente geïnvesteerd worden, er moeten scholen gebouwd en verbouwd worden en de ambities ten aanzien van de duurzaamheid blijven hoog. De VVD wil blijven investeren in verduurzaming maar dan wel waar dit effectief is, de zonnegeluidswal bij het Naarderwoonbos is een goed voorbeeld. Van andere maatregelen zijn de effecten niet duidelijk, dat kan niet. Als we veel geld uitgeven aan projecten moeten die wel een duidelijk en aantoonbaar rendement hebben.

Het is goed dat in de perspectiefnota te lezen is dat lopende initiatieven worden beoordeeld en bij te weinig resultaat gestopt of aangepast worden. Dat geeft weer ruimte voor nieuwe initiatieven en plannen.

We kijken naar de toekomst met veel ambities, maar ons kasboek laat zien dat we samen keuzes moeten maken. We willen een veilige, duurzame en financieel gezonde gemeente achterlaten voor de volgende generaties. En dat is mogelijk. We doen wat nodig is.

Terug

Meer informatie over de fractie