Fractie D66 Gooise Meren

"D66 tekent geen blanco cheque"

Na een succesvolle campagne behaalde D66 vorig jaar 6 zetels en daarmee gingen wij in de coalitie voortvarend aan de slag voor een groener, vitaal en kansrijk Gooise Meren. Kiezers konden vertrouwen op voortzetting van pragmatisch en financieel verstandig beleid door een transparant bestuur, dat luistert naar ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties.

In oktober nam D66 echter het pijnlijke besluit om uit de coalitie te stappen, na een onverwachte fusie van coalitiegenoot HvBNM met oppositiepartij GDP. Alhoewel ons coalitieakkoord werd gehandhaafd, valt het net gepresenteerde CUP van het nieuwe college ons tegen.

D66 is zeer kritisch op de lage ambities en matige transparantie van het CUP en de Perspectiefnota. Er is in onze ogen weinig aandacht voor de versnelling van de energietransitie, de verhoging van de biodiversiteit of de verbetering van de duurzaamheid in Gooise Meren. Daarnaast wordt er bezuinigd op sportcoaches, zwembaden en gymzalen, terwijl er wel plots 2 miljoen in een reserve staat voor een cultuurvisie, zonder duidelijkheid wat we daarmee gaan doen. Ook middelen opvoeren voor een herziene participatie visie zonder aantoonbare noodzaak en een uitvoeringsprogramma, is wat ons betreft voorbarig.

Verder hebben wij grote zorgen over het ontbreken van actuele cijfers voor de renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen, terwijl "substantiële aanpassingen” nodig zijn, missen wij gedegen aandacht voor jeugdzorg en onderwijs aan vluchtelingen, en is een forse stijging van de parkeertarieven zonder duidelijke bestemming voor deze inkomsten niet acceptabel. Kortom we lijken als raad een blanco cheque uit te schrijven met deze perspectiefnota. 

Toch blijft D66 vanuit de oppositie constructief zoeken naar mogelijkheden om de doelen van ons verkiezingsprogramma te bereiken, i.s.m. andere partijen in de raad en de inwoners van Gooise Meren.

Terug

Meer informatie over de fractie