Fractie GroenLinks Gooise Meren

"Het zijn vaak ook de kleinere dingen waar onze inwoners gelukkig van worden"

Het jaar 2022 was een bijzonder jaar, niet in het minst door de oorlog in Oekraïne. GroenLinks is trots dat onze gemeente heeft kunnen helpen met opvang van mensen die moesten vluchten. We zijn ook trots op onze inwoners, die vaak op eigen initiatief hulp hebben geboden.

In 2023 daalden de energieprijzen weer wat en werden de coronamaatregelen afgeschaft. Maar noch corona, noch de oorlog zijn uit de wereld verdwenen. Er blijven grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie en woningbouw, maar ook op het tegengaan van de toenemende armoede en bestaansonzekerheid, en op het kunnen blijven verlenen van zorg aan wie dat nodig heeft.

Het is goed dat de gemeente op deze grote thema’s flinke ambities toont. En juist de gemeente moet ervoor zorgen dat alle inwoners bij de oplossingen betrokken worden. Niemand mag in deze tijd aan de kant staan als het gaat om Gooise Meren samen sneller duurzaam te maken. En niemand mag kopje onder gaan omdat de kosten oneerlijk verdeeld zouden worden. Wij hebben de zorg voor al onze inwoners, ook in tijden van crises en financiële onzekerheid.

GroenLinks is verder blij dat ook op kleinere onderwerpen doelen worden gesteld, zoals de inzet op Dierenwelzijn en een nieuw plan voor het behoud en beheer van het park het Mouwtje. Het is goed dat we onder druk van de grote uitdagingen niet vergeten dat het vaak ook de kleinere dingen zijn, waar onze inwoners gelukkig van worden, zoals de renovatie van het basketbalveld Ruijterplein, waar nu bijna dagelijks tientallen spelers samen trainen en wedstrijden spelen.

Samen zorgen we ervoor dat Gooise Meren een fijne gemeente is en blijft om in te wonen.

Terug

Meer informatie over de fractie