Algemene Beschouwingen 2024 | D66 Gooise Meren

“D66 wil een begroting die laat zien dat de gemeente de tering naar de nering zet”

— Niek Hermsen

Een schone en groene en aantrekkelijke omgeving

D66 is verre van blij met het begrotingsvoorstel wat nu voor ons ligt. Onze inwoners staat een forse lasten verzwaring (25-30%) te wachten door verhoging van de OZB en de afvalstoffenheffing. Het college kiest er bewust voor om niet de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden, maar alle eerdere ambities in stand te houden.

Een te gemakzuchtige weg wat ons betreft, waarbij er niet of nauwelijks naar de uitgaven wordt gekeken. Zelfs met forse lastenverzwaringen hebben we nog steeds een tekort in 2026, 2027 en 2028. De risicocijfers lopen flink op en het college grijpt niet in.

Vorig jaar heeft D66 al een winstwaarschuwing afgegeven, maar het lijkt voor het tweede jaar op rij alsof we praten tegen dovemansoren. D66 wil een begroting die laat zien dat de gemeente de tering naar de nering zet. Met de grote hoeveelheid uitdagingen waar onze gemeente voor staat, is het belangrijk dat het college aangeeft waar de prioriteiten liggen. Een gedegen onderbouwing in de perspectiefnota zoals deze nu voor ons ligt ontbreekt. Op deze manier begroten heeft financiële gevolgen op de lange termijn waarvoor de inwoners en ondernemers van Gooise Meren de rekening gaan betalen. 

D66 wil dat de Gemeente een afweging maakt tussen uitgaven en inkomsten en daarbij eerst naar zichzelf kijkt. Investeringen kunnen gefaseerd worden, er kan gesneden worden in uitgaven met een lagere prioriteit en er moet kritisch naar de eigen organisatie worden gekeken. Dan pas kun je uitleggen aan inwoners en ondernemers als zij ook een steentje moeten bijdragen. Dat is nu niet het geval. En die paar bezuinigingen die het college voorstelt, bijv. bezuinigen op de bibliotheek, lijken wat D66 betreft eerder op ‘cherrypicking’ dan verstandig beleid. 

Kortom: de inwoners en ondernemers gaan met de huidige begrotingsvoorstellen de rekening betalen voor het feit dat dit college geen daadkracht toont om voor een realistische begroting te zorgen. Dat is voor D66 onacceptabel.

Terug

Meer over de fractie