Algemene Beschouwingen 2024 | GroenLinks

“Op sommige verantwoordelijkheden van de gemeente kun je simpelweg niet beknibbelen”

— Freek Vos

De toekomst van de gemeente ziet er wat financiën betreft niet rooskleurig uit. We krijgen fors minder geld van Den Haag, terwijl er wel grote taken en verantwoordelijkheden bij onze gemeente zijn neergelegd. Dat dwingt ons om lastige keuzes te maken.

GroenLinks vindt dat je op sommige gemeentelijke taken simpelweg niet kan beknibbelen. Zo moet de gemeente voldoende ondersteuning bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Het gaat dan om met name jeugdzorg, schuldhulpverlening, maatschappelijke ondersteuning en financiële ondersteuning voor mensen met een heel laag inkomen. Voor die taken moet voldoende geld beschikbaar blijven.  Ook vinden we preventieve, voor alle kernen en wijken toegankelijke voorzieningen van groot belang voor het welbevinden van de inwoners. Tegelijkertijd moeten we ook samen met onze uitvoeringspartners kijken waar we de ondersteuning en het welzijnswerk kunnen verbeteren, zowel in kwaliteit als wat betreft de kosten.

Ook op het gebied van duurzaamheid en energietransitie wil GroenLinks dat onze gemeente haar steentje blijft bijdragen, zoals in projecten om energie te besparen én op te wekken. Zo voorkomen we dat onze inwoners letterlijk in de kou komen te zitten. Het aquathermieproject voor Muiderberg is een mooi voorbeeld hoe inwoners en gemeente, met onze energiecoöperatie Wattnu en de Dorpsraad, samen werken aan een duurzame toekomst. GroenLinks ziet juist in de samenwerking tussen overheid en inwoners de sleutel tot succes.

Maar de gemeente moet helaas ook minder leuke beslissingen nemen. We kunnen niet meer alles gaan doen wat we nog zouden willen. Sommige ambities kunnen we uitstellen, andere ambities zullen we wat kleiner moeten maken of een oplossing zoeken in een meer slimme, efficiënte uitvoering. Om toch te zorgen dat deze gemeente een fantastische plaats blijft om te wonen, werken en recreëren, vinden we dat we een kleine bijdrage mogen vragen aan onze inwoners, door een verhoging van de OZB en de parkeertarieven.

Terug

Meer over de fractie