Algemene Beschouwingen 2024 | PvdA

“Gooise Meren moet een gemeente blijven waar je je thuis voelt”

— Rolien Bekkema

De begroting van onze gemeente laat voor de komende jaren grote financiële tekorten zien. Zorgelijk, maar we zijn als PvdA blij dat het college er dit jaar eindelijk voor kiest om deze tekorten echt inzichtelijk te maken door realistischer en structureel te begroten.

De uitgaven voor WMO (denk aan huishoudelijke hulp, aanpassingen voor woningen voor ouderen) en jeugdhulp zijn de afgelopen jaren te laag begroot en werden per jaar aangepast naar de werkelijke uitgaven. Nu de tekorten structureel inzichtelijk zijn zien we dat er bezuinigingen en extra inkomsten nodig zijn om alle gemeentelijke uitgaven te kunnen dekken.

De PvdA is zeer bezorgd over de voorgenomen bezuinigingen van het college (Wij Gooisemeren, de VVD en Groen Links) op het welzijnswerk, de bibliotheek, de re-integratievoorzieningen (om inwoners bijvoorbeeld vanuit een uitkering naar een baan te helpen) en op de minimaregelingen. Juist deze instellingen en regelingen zorgen voor verbinding, aansluiting en participatie van al onze inwoners. Juist onze gemeente zou deze sociale zaken moeten koesteren en behouden.

Ook wil de PvdA onze minima in deze moeilijke financiële tijden hulp bieden door te onderzoeken of we onze kwijtscheldingsregelingen verder kunnen uitbreiden (naast de afvalstoffenheffing ook de OZB en rioolheffing), zoals veel van onze omliggende gemeenten al jaren doen.

De PvdA wil dat Gooise Meren een gemeente blijft waar je je thuis voelt. Waar je de verbinding, hulp en ondersteuning vindt en krijgt: een mooie en fijne gemeente, toegankelijk en sociaal voor iedereen!

Terug

Meer over de fractie