Algemene Beschouwingen 2024 | VVD Gooise Meren

“De inwoner staat voorop in alles wat we doen”

— Niels de Jager

Gooise Meren staat al jaren in de top 10 van fijnste gemeenten om te wonen in Nederland. En dat is niet gek. Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg zijn stuk voor stuk prachtige plekken, waar het fijn wonen is in een groene omgeving en waar alle gemakken dichtbij zijn.

De gemeente doet de goede dingen, maar kan veel ambities en projecten niet uitvoeren

In de jaarstukken van 2023 zien wij dat de gemeente 9 miljoen euro heeft overgehouden. Op het eerste gezicht een mooi resultaat, maar na analyse van de cijfers blijkt dat dit vooral komt doordat investeringen zijn doorgeschoven en projecten niet zijn uitgevoerd. De ambities die we als gemeenteraad hebben voorgelegd worden dus lang niet altijd uitgevoerd. Dit is al meerdere jaren het geval en de gemeente moet het hierop grip krijgen tot een prioriteit maken. Daarbij moet inzichtelijk worden wat dit op lange termijn betekent voor de bouwplannen, het onderhoud van groen en wegen, het stimuleren van onze lokale economie. Als VVD willen we hier meer zicht en grip op krijgen, zeker met de maatschappelijke uitdagingen waar wij de komende jaren mee te maken krijgen. De vergrijzing in onze gemeente stelt ons voor grote uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn. 

Toch zien we ook goede zaken: we hebben de nieuwe jeugdvisie vastgesteld, waarmee de VVD Gooise Meren een nog fijnere omgeving wil maken om in op te groeien. Ook worden er op meer daken zonnepanelen gelegd, we doen mee aan het NK-tegelwippen en is onze gemeente iets groener geworden. De inwoners van Gooise Meren dragen zelf bij aan het creëren van een nog fijnere omgeving om in te wonen, te werken en plezier te hebben. 

Als de Rijksoverheid de ingeboekte bezuiniging niet terugdraait, zijn fundamentele keuzes onvermijdelijk

Als we vooruit kijken pakken de donkere wolken zich samen boven de gemeentelijke financiën. Dit komt vooral door een lagere bijdrage vanuit de Rijksoverheid, waardoor er enkele miljoenen bezuinigd moet gaan worden door de gemeente. Daartoe staan in de Perspectiefnota enkele maatregelen voorgesteld vanuit het college. De VVD kan zich in de grote lijn vinden in de voorstellen, maar heeft moeite met een aantal voorgestelde maatregelen, ook omdat écht fundamentele keuzes niet gemaakt lijken te worden. 

Grip op kosten noodzakelijk om extra bijdrage van inwoners te rechtvaardigen

 De VVD wil meer inzicht krijgen in de kosten in het sociale domein en van zogenoemde verbonden partijen als de Regio. Want waar de gemeente moet bezuinigen op van alles, gaat er steeds meer geld naar de Regio zonder dat er goed inzicht is waarom dit het geval is. En zijn onze inwoners bij het sociaal domein goed geholpen met de activiteiten van de gemeente? Als VVD willen we meer grip op onze begroting, zodat we de juiste keuzes kunnen maken voor de inwoners van Gooise Meren en aansluiten op hun behoeften. 

Waar de VVD dan ook moeite mee heeft, is onder andere de voorgestelde verhoging van de OZB en de verhoging van de parkeerinkomsten. Daarnaast wil het college bezuinigen op verkiezingsborden en raadsinstrumenten zoals de Rekenkamer, terwijl het college nauwelijks voorstellen heeft gedaan om ook naar de omvang van de eigen organisatie en de eigen ambities te kijken. Het mes snijdt voor de VVD wel aan twee kanten. De gemeente moet haar eigen financiën beter onder controle krijgen, zodat een eventuele extra bijdrage van de inwoners gerechtvaardigd kan worden. 

Het is belangrijk om te blijven investeren om de inwoners in onze gemeente perspectief te geven

Toch zien we dat investeringen nodig zijn: de leegstand, zeker in het centrum van Bussum, loopt de spuigaten uit. Ondernemen wordt daardoor steeds onaantrekkelijker en ondernemers hebben het in de nasleep van corona al ontzettend zwaar. De VVD wil blijvend in onze veiligheid investeren, zowel fysiek als digitaal. En het groenonderhoud is niet naar tevredenheid van onze inwoner, daar wil de VVD ook meer in investeren.

Tegelijkertijd is het woningtekort nog ontzettend hoog en is het bouwen van de juiste woningen voor onze inwoner, zoals starters en senioren, een topprioriteit. Dat vereist een andere blik op onze woningbouwprojecten dan tot nu toe het geval is. Want onze huishoudens worden gemiddeld steeds kleiner én we worden gemiddeld steeds ouder. Als VVD zijn wij daarom voorstander van meer kleinschalige bouw, waarbij aandacht is voor zorgconcepten en sociale cohesie om eenzaamheid tegen te gaan. Een woningbouwbeleid waar wij bouwen voor inwoners van Gooise Meren, en zij dus ook voorrang krijgen bij bouwprojecten voor huur en koop. Want de VVD doet wat nodig is om de gemeente leefbaar te houden.

Terug 

Meer over de fractie