Amsterdamsestraatweg

De Amsterdamsestraatweg in Muiden is toe aan groot onderhoud. De straat krijgt nieuw asfalt en een nieuwe inrichting. Er komt woningbouw op het Brediusterrein. De woningen moeten bereikbaar worden. Dat gebeurt via de Amsterdamsestraatweg. In de planvorming voor de ontsluiting van De Krijgsman is gekozen voor de variant met een toekomstige busbaan via de Amsterdamsestraatweg naar de Maxisweg. De uitvoering is gepland vanaf eind augustus tot november 2023.

Verbeteren verkeersveiligheid

 Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Amsterdamsestraatweg is een belangrijk uitgangspunt bij de nieuwe inrichting. Daarbij hoort ook het verbeteren van de kruisingen met de loop- en fietsbruggen over de Muidertrekvaart. Het ontwerp van de nieuwe inrichting gaat daarom uit van een fietsstraat met het principe ‘auto’s te gast’. Ook zijn de toekomstige woningen op het Brediusterrein via de Amsterdamsestraatweg te bereiken zijn. In de toekomst rijdt buslijn 110  vanaf de Weesperstraat via de Amsterdamsestraatweg langs de sportvelden naar de Maxisweg en de P+R  en verder richting Weesp. 

Ontwerp Amsterdamsestraatweg Muiden-West is verbeterd

Toegankelijkheid bushaltes mensen met een beperking en oversteek fietsbrug veiliger

Mensen met een beperking kunnen straks gemakkelijker op de bus stappen op de Amsterdamsestraatweg in Muiden-Zuid-West. Het eerdere ontwerp voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg is op dit punt flink verbeterd. Ook de oversteek bij de oostelijke fietsbrug (Brediusbrug) is veiliger geworden. De verbeteringen zijn terug te vinden in het Definitief Ontwerp.

Het ontwerp voor de bushaltes en de routes daar naar toe zijn getoetst door adviesbureau Goudappel. Samen met het Platform Gooise Meren Toegankelijk, de provincie en de daarvoor beschikbaar gestelde subsidie is een kwaliteitsslag gemaakt. De haltes zijn beter en veiliger bereikbaar gemaakt. En de indeling en inrichting van het perron en de abri zijn aangepast naar de huidige normen en aanbevelingen.

Een veilige opstelplaats voor fietsers en voetgangers

De 6 meter brede fietsstraat wordt bij de oversteek fietsbrug Bredius plaatselijk smaller gemaakt naar 3,5 meter breed. Zo ontstaat een veilige opstelplaats voor fietsers en voetgangers die vanaf de brug uit de Krijgsman komen.

Ook komt er een verkeersplateau. Dit plateau remt de snelheid van het verkeer en vangt de hoogteverschillen tussen de weg en de fietsbrug op. Deze gecombineerde oplossing haalt het meest de snelheid uit het verkeer. Voor fietsers is de 3,5 meter breed  genoeg voor tweerichtingsverkeer. Auto’s en de bus moeten elkaar daar voorrang geven.

Start van het werk

Op dit moment vindt de aanbesteding van het werk plaats. De planning is om kort na de bouwvak met het werk te starten. Als alles  volgens plan verloopt, dan is de  nieuwe weginrichting klaar in november 2023.

Als alle werk klaar is, is de hele Amsterdamsestraatweg een ‘rode’ fietsstraat waar de auto en bus te gast zijn. Voor de bus komt er aan het einde van de Amsterdamsestraatweg  nog een stukje nieuwe busbaan tot aan het kruispunt van de Sportlaan bij de Maxisweg.

Omwonenden en belanghebbenden ontvangen in juli een brief met informatie. In september is er, een informatiebijeenkomst over de aanpak van het werk en de tijdelijke maatregelen om de overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk te voorkomen en de veiligheid te garanderen. De aannemer is bij deze bijeenkomst aanwezig.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie