Amsterdamsestraatweg

De Amsterdamsestraatweg in Muiden was toe aan groot onderhoud en daarbij een nieuwe inrichting voor een duurzaam veilig gebruik dat aansluit bij de recente en toekomstige gebiedsontwikkelingen. De straat heeft in het 4e kwartaal van 2023 nieuw asfalt gekregen. Daarbij is de straat ingericht als fietsstraat met de bus en auto te gast. Ook voor de huidige aanwonenden en de voetgangers zijn de trottoirs en parkeerhavens weer op peil gebracht. Bij de 3 nieuwe bushaltes zijn extra voorzieningen voor mindervaliden aangebracht. Ook is er nu een energiearme led-straatverlichting. Het project is daarmee in de Nazorgfase gekomen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Amsterdamsestraatweg is een belangrijk uitgangspunt bij de nieuwe inrichting. Daarbij hoort ook het verbeteren van de kruisingen met de loop- en fietsbruggen over de Muidertrekvaart. Het ontwerp van de nieuwe inrichting gaat daarom uit van een fietsstraat met het principe ‘auto’s en bus te gast’. Ook de toekomstige woningen op het Brediusterrein zijn straks via de Amsterdamsestraatweg te bereiken.

In de toekomst rijdt buslijn 110 vanaf de Weesperstraat via de Amsterdamsestraatweg (met 3 nieuwe bushaltes) langs de sportvelden naar de Maxisweg en de P+R en verder richting de stations van Weesp en Bussum.

Ontwerp Amsterdamsestraatweg Muiden-West verbeterd

Mensen met een beperking kunnen straks gemakkelijker op de bus stappen op de Amsterdamsestraatweg in Muiden-Zuid-West. Het eerdere ontwerp voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg is op dit punt flink verbeterd. Ook de oversteek bij de oostelijke fietsbrug (Brediusbrug) is veiliger geworden. De verbeteringen zijn terug te vinden in het Definitief Ontwerp.

Het ontwerp voor de bushaltes en de routes daar naar toe zijn getoetst door adviesbureau Goudappel. Samen met het Platform Gooise Meren Toegankelijk, de provincie en de daarvoor beschikbaar gestelde subsidie is een kwaliteitsslag gemaakt. De haltes zijn beter en veiliger bereikbaar gemaakt. En de indeling en inrichting van het perron en de abri zijn aangepast naar de huidige normen en aanbevelingen.

Een veilige opstelplaats voor fietsers en voetgangers

De 6 meter brede fietsstraat wordt bij de oversteek fietsbrug Bredius plaatselijk smaller gemaakt naar 3,5 meter breed. Zo ontstaat een veilige opstelplaats voor fietsers en voetgangers die vanaf de brug uit de Krijgsman komen.

Ook komt daar een verkeersplateau. Dit plateau remt de snelheid van het verkeer en vangt de hoogteverschillen tussen de weg en de fietsbrug op. Deze gecombineerde oplossing haalt effectief de snelheid uit het verkeer. Voor fietsers is de plaatselijk resterende 3,5 meter nog breed genoeg voor tweerichtingsverkeer. Auto’s en de bus moeten de fiets en elkaar daar voorrang geven. De maximum snelheid voor bus en auto in een fietstraat is 30 km/uur.

Nazorgfase

In de nazorgfase herplanten we in het najaar enkele bomen in de vernieuwde plantvakken. Ook komen er 2 extra bushokjes (abri’s). Deze komen in de berm langs de Muidertrekvaart zodra Waternet het project Vervanging hoofd-drinkwaterleiding heeft afgerond in Muiden Zuid-West. Tenslotte herstellen we het rode metselwerk bij de fietsbruggen, nadat in het voorjaar 2024 eerst een reparatie aan het draaiende brugdeel wordt uitgevoerd.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie