Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Buitenruimte gemeentehuis

De ruimte rond het gemeentehuis gaat veranderen. De gemeente heeft veel informatie van inwoners, ondernemers, belangenbehartigers en andere belanghebbenden gekregen. Het wordt toegankelijker, uitnodigend, fraai ingericht met groen, sport en multifunctioneel te gebruiken. Het aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg gelijk en evenementen als de kermis en de ijsbaan zijn nog steeds mogelijk. Alle zijden rond het gemeentehuis krijgen een nieuwe inrichting zodat het mogelijk is een rondje eromheen te lopen. 

Werkzaamheden

Het werk wordt in 6 fasen uitgevoerd en is in november 2021 klaar. Bekijk de 6 fasen van de werkzaamheden (PDF, 14 MB).

De planning voor zover die bekend is:

 • Fase 1 van 5 tot en met 11 juli 2021: Groen verwijderen uit de plantenbakken op het plein
 • Fase 2 van 12 tot en met 18 juli 2021: Aan de noordzijde van het gemeentehuis en de westzijde van het plein wordt het oude straatwerk opengebroken, waarna het volgens het nieuwe ontwerp wordt teruggeplaatst
 • Fase 3 van 16 augustus tot en met 24 september 2021: Werkzaamheden aan de goot langs het gemeentehuis en looproute naar het gemeentehuis. Ook wordt de vlonder aan de Landstraatzijde aangelegd. Het parkeerterrein wordt tijdelijk met schuine parkeervakken ingericht en een vaste rijrichting. Fietsen kunnen tijdelijk aan de Brinklaan direct naast het gemeentehuis worden gestald. Het gemeentehuis blijft toegankelijk via de hoofdingang, ook voor minder validen
 • De kermis kan gewoon door gaan van 24 tot en met 27 september 2021
 • Fase 4 van 27 september tot en met 8 oktober 2021: Werkzaamheden nabij rotonde, inclusief sloop en entree gemeentehuis
 • Fase 5 van 11 tot en met 15 oktober 2021: Werkzaamheden aan strook Landstraatzijde. Het Calisthenicspark blijft bereikbaar
 • Fase 6 van 11 tot en met 22 oktober 2021: Werkzaamheden Brinklaan en Nieuwe Raadhuisstraat. Nieuwe Raadhuisstraat wordt deels in deze periode gestremd
 • Aanplant groen is in het plantseizoen oktober / november 2021

Bereikbaarheid en parkeren

Bij de voorbereiding van het project is goed gekeken dat er zoveel mogelijk parkeerplaatsen tijdens de werkzaamheden beschikbaar blijven, dit wisselt enigszins per fase maar er blijven minstens 58 parkeerplaatsen beschikbaar. Het bouwdepot wordt niet op de projectlocatie geplaatst, waardoor er geen grote vrachtwagens en machines het centrum in hoeven. Hiermee wordt de overlast voor buurtbewoners en bezoekers zo veel mogelijk beperkt.

Gelijk met herinrichting plein gemeentehuis wateroverlast aanpakken

Gelijktijdig met de herinrichting worden ook de problemen met wateroverlast op straat bij heftige regenbuien aangepakt. Daarvoor zijn werkzaamheden aan de Nieuwe Raadhuisstraat en Brinklaan nodig.

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten