Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Buitenruimte gemeentehuis

Na de verbouwing van het gemeentehuis is nu de omgeving van het gemeentehuis aan de beurt. De gemeente heeft veel informatie van inwoners, ondernemers, belangenbehartigers en andere belanghebbenden gekregen. In ontwerpsessies zijn de ideeen verder uitgewerkt in 3 ontwerpen. Het voorlopig ontwerp is op 9 oktober 2019 vastgesteld. Nu wordt er gewerkt aan het definitief ontwerp.

Kijk voor meer informatie op gemeentehuispleingooisemeren.nl.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.