Buitenruimte gemeentehuis

De ruimte rond het gemeentehuis gaat veranderen. De gemeente heeft veel informatie van inwoners, ondernemers, belangenbehartigers en andere belanghebbenden gekregen. Het wordt toegankelijker, uitnodigend, fraai ingericht met groen, sport en multifunctioneel te gebruiken. Het aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg gelijk en evenementen als de kermis en de ijsbaan zijn nog steeds mogelijk. Alle zijden rond het gemeentehuis krijgen een nieuwe inrichting zodat het mogelijk is een rondje eromheen te lopen. 

Jeu de boules baan en pannaveld

In februari en maart 2022 is de jeu de boules baan en en het pannaveld aangelegd.

3 lichtmasten vervangen

Ter hoogte van de houten steiger zijn 3 lichtmasten tijdelijk weggehaald omdat ze in de verkeerde kleur zijn geleverd. Hierdoor is het even wat donkerder. In de week van 31 januari 2022 komen de 3 lichtmasten terug.

Planning werkzaamheden

Het werk wordt in 6 fasen uitgevoerd en is eind 2021 klaar. 

De planning voor zover die bekend is:

Aanplant van groen gebeurt in december 2021.

Bereikbaarheid, parkeren en geleidelijnen

Tijdens de werkzaamheden zijn er geen geleidelijnen. Als u een afspraak maakt kunt u ons bellen op 035 207 00 00, zodat wij u vanaf een afgesproken plek kunnen begeleiden naar uw afspraak.

Bij de voorbereiding van het project is goed gekeken dat er zoveel mogelijk parkeerplaatsen tijdens de werkzaamheden beschikbaar blijven, dit wisselt enigszins per fase maar er blijven minstens 58 parkeerplaatsen beschikbaar. Het bouwdepot wordt niet op de projectlocatie geplaatst, waardoor er geen grote vrachtwagens en machines het centrum in hoeven. Hiermee wordt de overlast voor buurtbewoners en bezoekers zo veel mogelijk beperkt.

Gelijk met herinrichting plein gemeentehuis wateroverlast aanpakken

Gelijktijdig met de herinrichting worden ook de problemen met wateroverlast op straat bij heftige regenbuien aangepakt. Daarvoor zijn werkzaamheden aan de Nieuwe Raadhuisstraat en Brinklaan nodig.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten