Zonnepanelen op erfgoed

Er komen meer mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen aan de voorkant en achterkant van monumenten of van panden in beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe regels vastgesteld. Omdat het gaat om een wijziging van de Welstandsnota moet de gemeenteraad de regels nog definitief vaststellen. De gemeenteraad vergadert hierover op 29 maart 2023.

Nieuwe regels voor zonnepanelen op erfgoed

De gemeenteraad vergadert op 29 maart 2023 over de nieuwe regels voor zonnepanelen op erfgoed. Het besluit hierover volgt later.

Agenda en stukken raadsvergadering 29 maart 2023

Agenda raadsvergadering 29 maart 2023, ontwerp beleidsregels voor zonnepanelen op erfgoed en meer stukken

De vergadering kunt u volgen via bestuur.gooisemeren.nl/live

Uitleg over de nieuwe regels

In 2022 heeft de gemeente samen met erfgoedbewoners, erfgoedorganisaties en duurzaamheidsorganisatie nieuwe regels voor zonnepanelen op erfgoed opgesteld. De nieuwe regels bieden meer mogelijkheden om zonnepanelen zowel op de voorkant als achterkant van uw woning of monument te plaatsen. De kernkwaliteiten van de beschermde status van monumenten en stads- en dorpsgezichten worden daarbij behouden. Het uitgangspunt is een regelmatige rangschikking, waarbij ook meer panelen in het zicht mogen komen.

Voor 3 categorieën maatwerk bieden we maatwerk, omdat elk gebied haar eigen kenmerken en mogelijkheden kent:

 • Monumenten
 • Beschermde stadsgezichten Muiden Vesting en Naarden Vesting
 • Beschermde dorpsgezichten het Spiegel en Bredius in Bussum

Regels voor zonnepanelen op rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

 • Eerst bekijken of er mogelijkheden op bijgebouwen of uit het zicht zijn
 • Zonnepanelen altijd in rechthoekige vorm

Regels voor zonnepanelen in Naarden Vesting en Muiden Vesting

 • Zonnepanelen aan de kant die in het zicht is in rechthoekige vorm
 • Aan de achterkant zijn verschillende legpatronen mogelijk

Regels voor zonnepanelen in Het Spiegel en Bredius

 • Zonnepanelen aan de kant die in het zicht is in rechthoekige vorm
 • Aan de achterkant zijn verschillende legpatronen mogelijk
 • Aan de voorkant en achterkant is een groter legpatroon mogelijk, tot aan 20 cm van de dakrand

Regels Naarden en Muiden Vesting, Het Spiegel en Bredius bij plannen aan de achterkant

 • Procedure kleine plannen volgen (zie Welstandsnota)
 • Vergunning is dan niet nodig
 • Achteraf bekijken we of het volgens de regels is gegaan

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten