Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 26 februari 2020

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur

20:00 - 21:00
Comeniuszaal, Thema-uur II

Vervanging bruggen Oud Blaricumerweg, Naarden

Van Eedenzaal, Thema-uur I

Mobiliteitsplan

21:00 - 22:00
Comeniuszaal, Thema-uur IV

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project BOR-gronden, Naarden

Van Eedenzaal, Thema-uur III

Onderwijskansenbeleid

22:00 - 23:00
Comeniuszaal, Het Gesprek I

Stedenbouwkundig- en Landschapsplan Crailo

Van Eedenzaal, Thema-uur V

Inbesteding doelgroepenvervoer

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
20:00 - 21:00Comeniuszaal

Vervanging bruggen Oud Blaricumerweg, Naarden

Thema-uur II

Nu er een advies ligt van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en aanbevelingen om het ontwerp aan te passen krijgen de raadsleden een presentatie over de voorgenomen aanpak van de renovatie en vervanging van de bruggen op de Oud Blaricumerweg in Naarden.

Van Eedenzaal

Mobiliteitsplan

Thema-uur I

De Politieke Avond op 9 januari 2020 stond in het teken van het Mobiliteitsplan. Raadsleden gaven tijdens het vorige Thema-uur aan graag inhoudelijk de bouwstenen voor de visie gepresenteerd te willen krijgen en de gelegenheid te krijgen hierover vragen te stellen. Dit gebeurt tijdens dit Thema-uur. Het college gaat na de voorjaarsvakantie de kernen in om in over deze bouwstenen in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

21:00 - 22:00Comeniuszaal

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project BOR-gronden, Naarden

Thema-uur IV

Wij informeerden u in november 2019 over de start van inspraaktraject voor omwonenden en andere geïnteresseerden ingezet rondom het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Project BORgronden. Dat traject is beëindigd, de inspraakreacties worden verwerkt en opgenomen in een nota van inspraakreacties en het SPvE wordt doorontwikkeld. De raadsleden krijgen een toelichting over het participatietraject, de ontvangen inspraakreacties en de wijze waarop deze zijn verwerkt.

Van Eedenzaal

Onderwijskansenbeleid

Thema-uur III

Naar aanleiding van landelijke wijzigingen in beleid en financiering is het afgelopen jaar intensief gesproken en samengewerkt met de samenwerkingspartners uit het onderwijs om het onderwijskansenbeleid te actualiseren. Het onderwijskansenbeleid van Gooise Meren is gericht op het verminderen en voorkomen van achterstanden bij jonge kinderen die minder kans hebben op een succesvolle schoolloopbaan door verschillende factoren. In dit Thema-uur worden de raadsleden geïnformeerd over de uitdagingen waar de gemeente voor staat.

22:00 - 23:00Comeniuszaal

Stedenbouwkundig- en Landschapsplan Crailo

Het Gesprek I

De raadsleden gaan tijdens deze Politieke Avond in gesprek over het Stedenbouwkundig- en Landschapsplan Crailo. De nadruk zal liggen op de moties en amendementen die in de verschillende gemeenten zijn ingediend. De gemeenteraad van Gooise Meren zal op 4 maart 2020 over het onderwerp debatteren en besluiten. Dit geldt ook voor de gemeenteraden van Hilversum en Laren. Het buurtschap Crailo wordt door deze drie gemeenten gezamenlijk ontwikkeld. Voor inwoners is het, in tegenstelling tot anders, niet mogelijk om deel te nemen aan Het Gesprek. Deze mogelijkheid hebben inwoners en andere belanghebbenden gehad op 15 januari 2020.

Van Eedenzaal

Inbesteding doelgroepenvervoer

Thema-uur V

Op 16 januari zijn verschillende raadsleden tijdens een regionale bijeenkomst voor alle gemeenteraden bijgepraat over de inbesteding van het doelgroepenvervoer. De gemeenteraad neemt op een later moment een besluit over de inbesteding van het doelgroepenvervoer. Met een eventuele inbesteding wijzigt het beleid met betrekking tot het doelgroepenvervoer. Op dit moment is er sprake van diverse vervoerders die ieder binnen het doelgroepenvervoer een vorm van vervoer voor hun rekening nemen. Met deze wijziging zal het doelgroepenvervoer door de Regio zelf worden georganiseerd.

Bijgevoegde documenten