logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 2 september 2020

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Online , Thema-uur I

Sociaal Domein Beleid Bescherming en Opvang

20:45 - 21:45
Online , Thema-uur II

Omgevingswet Keuzes en Koers

Online , Het Gesprek I

Zienswijze Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 GNR

22:00 - 23:00
Online , Thema-uur II

Omgevingswet Keuzes en Koers (Vervolg)

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Online

Sociaal Domein Beleid Bescherming en Opvang

Thema-uur I

Bescherming en Opvang is gericht op onze meest kwetsbare inwoners. Het gaat om mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, woonoverlast, schulden, verslaving en/of psychische problemen. Het zijn vaak problemen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken. De raadsleden worden geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen en hun rol bij de totstandkoming van een nieuw beleidsplan.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

20:45 - 21:45Online

Omgevingswet Keuzes en Koers

Thema-uur II

Met dit Thema-uur wordt de raad meegenomen in de denkrichtingen voor de omgevingsvisie. Eerst worden de resultaten van de eerste sessie met de raad op 13 november gepresenteerd en worden de raadsleden geïnformeerd hoe de uitkomsten van de eerste Week van de Leefomgeving zijn verwerkt in de Nota Bouwstenen. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke koers voor de omgevingsvisie en de grote vraagstukken waarover nog een keuze gemaakt moet worden.

Online

Zienswijze Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 GNR

Het Gesprek I

Het Goois Natuur Reservaat (GNR) heeft de begroting voor het komende jaar en de meerjarenbegroting per 1 april met de betrokken raden en Staten gedeeld. Middels dit raadsvoorstel en de daarbij behorende financiële stukken wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren met een zienswijze. Het bestuur van het GNR dient de begroting en de meerjarenbegroting vervolgens voor 1 november definitief vast te stellen en neemt de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten en provincies daarin mee.

22:00 - 23:00Online

Omgevingswet Keuzes en Koers (Vervolg)

Thema-uur II