Vergaderdata

Agenda van 26 juni 2024
Overzicht overige vergaderingen
DatumVergaderingAgenda
26 juni 2024

Besloten raadsvergadering

Locatie
Raadzaal
Tijd
22:00 - 23:00
Agenda
27 juni 2024

Meningsvormende raad Perspectiefnota 2025

Locatie
Raadzaal
Tijd
19:00 - 23:00
Agenda
3 juli 2024

Raadsvergadering

Locatie
Raadzaal
Tijd
19:00 - 23:00
Agenda
10 juli 2024

Raadsvergadering

Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 21:00
Agenda

Archief

2024

DatumVergaderingDocumenten
19 juni 2024 Politieke Avond van 19 juni 2024
Zienswijze programmabegroting 2025– 2028 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2023 (818817)
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ‘Toekomstbestendige onderwijshuisvesting in de gemeente Gooise Meren’ (748360)
Beleidsplan Goois Natuurreservaat (GNR) 2024-2027 (784109) en GNR Jaarstukken 2023, eerste begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GNR (795536)
Woonvisie 2025 – 2030 “Het begint met wonen” (813880)
Wijziging bestemmingsplan bedrijventerrein Gooimeer Zuid, Naarden (777438) en Bestemmingsplan ‘Parapluherziening geluidzone Gooimeer Zuid, Naarden (777491)
Liggeldverordening (787564)
18 juni 2024 Beschikbaarheid als mogelijke fusiepartner voor de gemeente Wijdemeren (818141) van 18 juni 2024
12 juni 2024 Verdiepingsavond Woonvisie van 12 juni 2024
12 juni 2024 Politieke Avond van 12 juni 2024
Voortgang Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden
Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2024-2028
5 juni 2024 Raadsvergadering van 5 juni 2024 Besluiten Raadsvergadering - 5 juni 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 5 juni 2024
29 mei 2024 Beeldvorming Perspectiefnota 2025 van 29 mei 2024 Beeld en geluid Beeldvorming Perspectiefnota 2025 - 29 mei 2024
28 mei 2024 Beeldvorming Jaarstukken 2023 en Voortgangsverslag I 2024 van 28 mei 2024 Beeld en geluid Beeldvorming Jaarstukken 2023 en Voortgangsverslag I 2024 - 28 mei 2024
22 mei 2024 Politieke Avond van 22 mei 2024
Veiligheidsregio G&V Concept jaarrekening 2023 en de ontwerp programmabegroting 2025 (778197)Beeld en geluid Veiligheidsregio G&V Concept jaarrekening 2023 en de ontwerp programmabegroting 2025 (778197)
OFGV: 3e Begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025 en de voorlopige jaarrekening 2023 (777721)Beeld en geluid OFGV: 3e Begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025 en de voorlopige jaarrekening 2023 (777721)
Werkvoorzieningsschap Tomingroep: Conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 (788551)Beeld en geluid Werkvoorzieningsschap Tomingroep: Conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 (788551)
Zienswijze MRA agenda 80% versie 2025-2028 (790326)Beeld en geluid Zienswijze MRA agenda 80% versie 2025-2028 (790326)
Plan schuldhulpverlening 2024 (788700)Beeld en geluid Plan schuldhulpverlening 2024 (788700)
Voortgang aanpak Muiden NoordwestBeeld en geluid Voortgang aanpak Muiden Noordwest
15 mei 2024 Raadsvergadering van 15 mei 2024 Besluiten Raadsvergadering - 15 mei 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 15 mei 2024
15 mei 2024 Besloten raadsvergadering van 15 mei 2024
24 april 2024 Raadsvergadering van 24 april 2024 Besluiten Raadsvergadering - 24 april 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 24 april 2024