Vergaderdata

Agenda van 11 september 2024
TijdVergaderingVergadering
19:30 - 20:00 uur
19:30 - 20:30 uur
20:00 - 20:30 uur
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek III Verordening nadeelcompensatie Gooise Meren 2024 (709070)
20:45 - 21:45 uur
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek V MRA en Doorfietsroutes Gooise Meren (847515)
22:00 - 23:00 uur
Overzicht overige vergaderingen
DatumVergaderingAgenda
18 september 2024

Raadsvergadering

Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Archief

2024

DatumVergaderingDocumenten
10 juli 2024 Raadsvergadering van 10 juli 2024 Besluiten Raadsvergadering - 10 juli 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 10 juli 2024
3 juli 2024 Raadsvergadering van 3 juli 2024 Besluiten Raadsvergadering - 3 juli 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 3 juli 2024
3 juli 2024 Besloten raadsvergadering van 3 juli 2024
27 juni 2024 Meningsvormende raad Perspectiefnota 2025 van 27 juni 2024
26 juni 2024 Meningsvormende raad Jaarstukken 2023 en Voortgangsverslag I van 26 juni 2024
26 juni 2024 Besloten raadsvergadering van 26 juni 2024
19 juni 2024 Politieke Avond van 19 juni 2024
Zienswijze programmabegroting 2025– 2028 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2023 (818817)
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ‘Toekomstbestendige onderwijshuisvesting in de gemeente Gooise Meren’ (748360)
Beleidsplan Goois Natuurreservaat (GNR) 2024-2027 (784109) en GNR Jaarstukken 2023, eerste begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GNR (795536)
Woonvisie 2025 – 2030 “Het begint met wonen” (813880)
Wijziging bestemmingsplan bedrijventerrein Gooimeer Zuid, Naarden (777438) en Bestemmingsplan ‘Parapluherziening geluidzone Gooimeer Zuid, Naarden (777491)
Liggeldverordening (787564)
18 juni 2024 Beschikbaarheid als mogelijke fusiepartner voor de gemeente Wijdemeren (818141) van 18 juni 2024
12 juni 2024 Verdiepingsavond Woonvisie van 12 juni 2024
12 juni 2024 Politieke Avond van 12 juni 2024
Voortgang Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden
Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2024-2028
5 juni 2024 Raadsvergadering van 5 juni 2024 Besluiten Raadsvergadering - 5 juni 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 5 juni 2024