Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de Politieke Avond live

Vergaderdata

26 februari 2020

Politieke Avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
20:00 - 21:00 uur
Comeniuszaal, Thema-uur II

Vervanging bruggen Oud Blaricumerweg, Naarden

Van Eedenzaal, Thema-uur I

Mobiliteitsplan

21:00 - 22:00 uur
Comeniuszaal, Thema-uur IV

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project BOR-gronden, Naarden

Van Eedenzaal, Thema-uur III

Onderwijskansenbeleid

22:00 - 23:00 uur
Comeniuszaal, Het Gesprek I

Stedenbouwkundig- en Landschapsplan Crailo

Van Eedenzaal, Thema-uur V

Inbesteding doelgroepenvervoer

4 maart 2020

Raadsvergadering Stedenbouwkundig- en Landschapsplan buurtschap Crailo

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda
4 maart 2020

Nota Grondbeleid

Comeniuszaal
21:00 - 22:00
Agenda
11 maart 2020

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Archief

2020

DatumVergaderingDocumenten
12 februari 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
4 februari 2020Bijeenkomst Stedenbouwkundig- en Landschapsplan buurtschap Crailo
29 januari 2020Politieke Avond
Goois Natuurreservaat begroting 2020 / Beleidsplan 2020-2023Beeld en geluid
Realisatie sporthal Bredius MuidenBeeld en geluid
Herontwikkeling appartementencomplex Vitusstraat 17 BussumBeeld en geluid
Beleidskader bewonersplatformsBeeld en geluid
Garantstelling Spant!Beeld en geluid
22 januari 2020Besloten raadsvergadering
22 januari 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
15 januari 2020Stedenbouwkundig- en Landschapsplan CrailoBeeld en geluid
8 januari 2020Politieke Avond
Mobiliteitsvisie en ParkeervisieBeeld en geluid
Algemene Plaatselijke Verordening 2020 (Vervolg)
Algemene Plaatselijke Verordening 2020Beeld en geluid
Krediet aanleg hockeyvelden Bredius MuidenBeeld en geluid
Projecten centrum BussumBeeld en geluid
Verder met de vesting MuidenBeeld en geluid
7 januari 2020Beeldvormende bijeenkomst Stedenbouwkundig- en Landschapsplan CrailoBeeld en geluid

2019

DatumVergaderingDocumenten
11 december 2019Besloten raadsvergadering
11 december 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
27 november 2019Politieke Avond
Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 6-8 NaardenBeeld en geluid
Integraal huisvestingsplan onderwijsBeeld en geluid
Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk - Bestemmingsplan Stedelijk Gebied Centrum Keverdijk - Gesprek IVBeeld en geluid
VANG (Regio GAD)Beeld en geluid
Ontwikkelingsvisie MariƫnburgBeeld en geluid
Agenda Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2.0 (wensen en opvattingen)Beeld en geluid
25 november 2019In gesprek met de Regio Gooi en VechtstreekBeeld en geluid
20 november 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 november 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 november 2019Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk
30 oktober 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
16 oktober 2019Politieke avond
Schootsvelden Muiden zuid (Mariahoeveweg)Beeld en geluid
Revitalisering aula algemene begraafplaats BussumBeeld en geluid
15 oktober 2019Politieke Avond (Begroting en Voortgangsverslag)Beeld en geluid
9 oktober 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
2 oktober 2019Uitvoering motie Visie Buitenruimte - Thema-uurBeeld en geluid
25 september 2019Politieke Avond
Bestemmingsplan Oud ValkeveenBeeld en geluid
Bestemmingsplan Oud Valkeveen (vervolg)
Herinrichting buitenruimte gemeentehuisBeeld en geluid
Fusie ArchiefdienstenBeeld en geluid
Verordening Cliƫntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2019Beeld en geluid
Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkplan en begroting 2020Beeld en geluid
18 september 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
4 september 2019Politieke Avond
DierenwelzijnsbeleidBeeld en geluid
Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan WerkBeeld en geluid
Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland ZuidBeeld en geluid
Grondbeleid en compensatieregeling sociale woningbouw (vervolg)Beeld en geluid
Voortgang gebiedsontwikkeling CrailoBeeld en geluid
Integrale gebiedsvisie stationsgebied Naarden-BussumBeeld en geluid
3 juli 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
26 juni 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
19 juni 2019Politieke Avond
Uitgangspunten voor visie mobiliteit (incl. parkeren)Beeld en geluid
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan Zwarteweg 6-8 NaardenBeeld en geluid
Ziekenhuis Ter Gooi - Ontwikkeling zorg in regio/Plannen en strategie Ter Gooi
Regionale SamenwerkingsagendaBeeld en geluid
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b (Vervolg)Beeld en geluid
Beschikbaar stellen krediet Bruggen Oud BlaricumerwegBeeld en geluid
12 juni 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
5 juni 2019Politieke AvondBeeld en geluid
29 mei 2019Politieke Avond
Energietransitie (Regionale Energiestrategie)Beeld en geluid
Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van BussumBeeld en geluid
Evaluatie parkerenBeeld en geluid
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodatiesBeeld en geluid
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-bBeeld en geluid
Zienswijze Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Regio G&VBeeld en geluid
22 mei 2019Besloten raadsvergadering
22 mei 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
8 mei 2019Politieke Avond
Invoering regeling Kinder- en Jeugdbudget en wijziging regeling Doe-budgetBeeld en geluid
Financiele Verordening gemeente Gooise MerenBeeld en geluid
De bibliotheek Bussum als third place
Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten'NotulenBeeld en geluid
Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GVNotulenBeeld en geluid
17 april 2019Besloten raadsvergadering
17 april 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
10 april 2019Politieke Avond
Visie Muiden ZuidwestNotulenBeeld en geluid
Welstandsnota Gooise Meren 2019NotulenBeeld en geluid
Grondbeleid en compensatieregelingBeeld en geluid
3 april 2019Besloten raadsvergadering
3 april 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
20 maart 2019Politieke Avond
Stedenbouwkundige opzet BrediusNotulenBeeld en geluid
Uitvoeringskrediet Naarden buiten de Vesting - Verwerving Energiestraat 1, NaardenNotulenBeeld en geluid
Bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren'NotulenBeeld en geluid
Zonnegeluidswal NaarderbosBeeld en geluid
Gebiedsvisie Centrum + CentrumplanBeeld en geluid
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022NotulenBeeld en geluid
27 februari 2019Politieke Avond
Beheerplannen Kapitaalgoederen - Uitwerking Visie BuitenruimteBeeld en geluid
Algemene Plaatselijke Verordening Gooise MerenBeeld en geluid
13 februari 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid