Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderdata

15 december 2021

Raadsvergadering

Online
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten

Archief

2021

DatumVergaderingDocumenten
1 december 2021Politieke Avond
Bestuursrapportage en zienswijze begrotingswijziging Regio G&VBeeld en geluid
Beleidsplan sociaal domein 2022Beeld en geluid
Begrotingswijziging december 2021Beeld en geluid
Zienswijze uittredingsovereenkomst Provincie Noord-Holland uit GNRBeeld en geluid
Beleidsplan Bescherming en Opvang Gooi- en Vechtstreek 2022Beeld en geluid
Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie VondelschoolBeeld en geluid
24 november 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
10 november 2021Politieke Avond
Artikel NRC onderzoek islamitische organisatiesBeeld en geluid
Implementatie nieuwe wet InburgeringBeeld en geluid
Politie Jaarplan en toelichtingBeeld en geluid
Beleidsplan sociaal domein 2022-2025 Gooise MerenBeeld en geluid
Beschikbaar stellen krediet bomenplan MuiderbergBeeld en geluid
3 november 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
3 november 2021Besloten raadsvergadering
27 oktober 2021Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2BesluitenBeeld en geluid
13 oktober 2021Politieke Avond
Mobiliteitsopgaven en kansenBeeld en geluid
JeugdnotaBeeld en geluid
Ruimtelijke ordening en raadBeeld en geluid
Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)Beeld en geluid
Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)
6 oktober 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
5 oktober 2021Beeldvorming Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2Beeld en geluid
29 september 2021Raamwerk Omgevingsvisie - Beeldvormend gesprekBeeld en geluid
22 september 2021Politieke Avond
Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)Beeld en geluid
Verkeersknooppunt A1 ter hoogte Ter Gooi/CrailoBeeld en geluid
Stand van zaken bestemmingsplan NaarderbosBeeld en geluid
Stand van zaken bestemmingsplan Naarderbos (vervolg)
Aquathermie MuiderbergBeeld en geluid
15 september 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid