Rekenkamer

De raad kan de Rekenkamer inschakelen om het beleid van de gemeente te controleren. De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid. Heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil? Is het beschikbare geld goed besteed? Heeft de gemeente zich aan de regels, besluiten en wetten gehouden? Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen.

Onderwerpen voor onderzoek

De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij het onderzoek aanpakt. Voor het bepalen van onderwerpen voor onderzoek luistert zij naar inwoners, raadsleden en de gemeenteraad.

Na afloop van een onderzoek komt de Rekenkamer met conclusies en aanbevelingen voor de gemeenteraad. De raad neemt hier een besluit over.

Een voorstel doen voor onderzoek

Als inwoner kunt u een onderwerp voor onderzoek voorstellen. Mail uw voorstel naar de Rekenkamer.

Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek nodig is. Wij laten u weten wat wij met uw voorstel doen. Bij onze afweging houden wij rekening met de vragen:

  • Geeft het onderzoek informatie die de gemeenteraad nog niet heeft?
  • Heeft het onderwerp een groot maatschappelijk en/of financieel belang?

Leden Rekenkamer

Op 20 december 2023 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren de Rekenkamer ingesteld en 4 externe leden benoemd. De leden zijn benoemd voor 6 jaar.

  • Anton Barske (voorzitter)
  • Marije van Dodeweerd
  • Wilfred Goedmakers
  • Wouter Zijlman

Contact

Wilt u contact met de Rekenkamer? Stuur een e-mail naar Coby Vos, secretaris van de Rekenkamer. 

Jaarverslagen

Aan het einde van het jaar maakt de Rekenkamer een jaarverslag. Hierin staat welke onderzoeken zijn afgerond, welke nog lopen en of het beschikbare geld goed is besteed.

Afgeronde onderzoeken

1. Effectmeting onderzoek Lokaal Economisch Beleid (2017)

2. Privacy in het Sociaal Domein (2017)

3. Grip op regionale samenwerking (2018)

4. Sturing grote projecten (2019)

5. Quickscan Jeugdzorg Gooise Meren (2020)

6. Externe inhuur in de gemeente Gooise Meren (2020)

7. Buurtparticipatie in Gooise Meren (2021)

8. Effectiviteit woonbeleid (2022)

9. Processen Jeugdzorg (2022)

Reglement van Orde