Centrummanagement

Het centrum van Bussum moet levendiger, aantrekkelijker en groener worden en daarbij pakken we ook de routes van en naar de binnenstad aan. Dat is nodig om leegloop, als gevolg van de economische crisis en de opkomst van online winkelen, te voorkomen. Onder de naam 'Centrummanagement Bussum' gaan de gemeente, plaatselijke ondernemers, organisaties en inwoners samen plannen bedenken, uitvoeren en betalen. Binnen Centrummanagement ontwikkelen de partijen deelprojecten die worden opgenomen in het gebiedsprogramma Bussum Centrum. Dit gebiedsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Centrummanagement werkt vanuit Gebiedsvisie en Centrumplan Bussum 2019

Projecten waar we aan werken: Veerstraat en Veerplein, Vlietlaan en Olmenlaan, Mariënburg, Scapino-De Nieuwe Brink, Veldweg

Deelproject van:

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Fase 2 - initiatief