Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Centrummanagement

De gemeente wil het centrum van Bussum verbeteren. Het moet levendiger, aantrekkelijker en groener worden en de routes van en naar de binnenstad moeten worden aangepakt. Dat is nodig om leegloop – als gevolg van de economische crisis en de opkomst van online winkelen – te voorkomen. Onder de noemer van 'Centrummanagement' gaan de gemeente en plaatselijke ondernemers en organisaties de plannen samen bedenken, uitvoeren en betalen. Binnen het project Centrummanagement ontwikkelen de partijen verschillende deelprojecten die ze per jaar aan de gemeenteraad voorleggen.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Fase 2 - initiatief