Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de Politieke Avond live

Vergaderdata

14 april 2020

Raadsvergadering

Raadzaal
19:30 - 20:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
15 april 2020

Raadsvergadering

Raadzaal
20:00 - 20:30
Agenda

Archief

2020

DatumVergaderingDocumenten
8 april 2020Inbesteden Doelgroepenvervoer - Gesprek I
18 maart 2020Politieke Avond
GEANNULEERD - Algemene Plaatselijke Verordening
GEANNULEERD - Restauratie Bruggen Oud Blaricumerweg
GEANNULEERD - Visie Aan de Gooise Kust
GEANNULEERD - Energie- en Warmtetransitie
GEANNULEERD - Rapport Rekenkamer onderzoek Jeugdzorg
GEANNULEERD - Nota van Uitgangspunten Schootsvelden Zuidoost Muiden
4 maart 2020Het Gesprek - Nota GrondbeleidBeeld en geluid
4 maart 2020Besloten raadsvergadering
4 maart 2020Raadsvergadering Stedenbouwkundig- en Landschapsplan buurtschap CrailoBesluitenBeeld en geluid
26 februari 2020Politieke Avond
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project BOR-gronden, NaardenBeeld en geluid
Stedenbouwkundig- en Landschapsplan CrailoBeeld en geluid
Vervanging bruggen Oud Blaricumerweg, NaardenBeeld en geluid
MobiliteitsplanBeeld en geluid
Inbesteding doelgroepenvervoerBeeld en geluid
OnderwijskansenbeleidBeeld en geluid
12 februari 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
4 februari 2020Bijeenkomst Stedenbouwkundig- en Landschapsplan buurtschap Crailo
29 januari 2020Politieke Avond
Goois Natuurreservaat begroting 2020 / Beleidsplan 2020-2023Beeld en geluid
Realisatie sporthal Bredius MuidenBeeld en geluid
Herontwikkeling appartementencomplex Vitusstraat 17 BussumBeeld en geluid
Beleidskader bewonersplatformsBeeld en geluid
Garantstelling Spant!Beeld en geluid
22 januari 2020Besloten raadsvergadering
22 januari 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
15 januari 2020Stedenbouwkundig- en Landschapsplan CrailoBeeld en geluid
8 januari 2020Politieke Avond
Mobiliteitsvisie en ParkeervisieBeeld en geluid
Algemene Plaatselijke Verordening 2020 (Vervolg)
Algemene Plaatselijke Verordening 2020Beeld en geluid
Krediet aanleg hockeyvelden Bredius MuidenBeeld en geluid
Projecten centrum BussumBeeld en geluid
Verder met de vesting MuidenBeeld en geluid
7 januari 2020Beeldvormende bijeenkomst Stedenbouwkundig- en Landschapsplan CrailoBeeld en geluid

2019

DatumVergaderingDocumenten
11 december 2019Besloten raadsvergadering
11 december 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
27 november 2019Politieke Avond
Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 6-8 NaardenBeeld en geluid
Integraal huisvestingsplan onderwijsBeeld en geluid
Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk - Bestemmingsplan Stedelijk Gebied Centrum Keverdijk - Gesprek IVBeeld en geluid
VANG (Regio GAD)Beeld en geluid
Ontwikkelingsvisie MariƫnburgBeeld en geluid
Agenda Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2.0 (wensen en opvattingen)Beeld en geluid
25 november 2019In gesprek met de Regio Gooi en VechtstreekBeeld en geluid
20 november 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 november 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 november 2019Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk
30 oktober 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
16 oktober 2019Politieke avond
Schootsvelden Muiden zuid (Mariahoeveweg)Beeld en geluid
Revitalisering aula algemene begraafplaats BussumBeeld en geluid
15 oktober 2019Politieke Avond (Begroting en Voortgangsverslag)Beeld en geluid
9 oktober 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
2 oktober 2019Uitvoering motie Visie Buitenruimte - Thema-uurBeeld en geluid
25 september 2019Politieke Avond
Bestemmingsplan Oud ValkeveenBeeld en geluid
Bestemmingsplan Oud Valkeveen (vervolg)
Herinrichting buitenruimte gemeentehuisBeeld en geluid
Fusie ArchiefdienstenBeeld en geluid
Verordening Cliƫntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2019Beeld en geluid
Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkplan en begroting 2020Beeld en geluid
18 september 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
4 september 2019Politieke Avond
DierenwelzijnsbeleidBeeld en geluid
Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan WerkBeeld en geluid
Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland ZuidBeeld en geluid
Grondbeleid en compensatieregeling sociale woningbouw (vervolg)Beeld en geluid
Voortgang gebiedsontwikkeling CrailoBeeld en geluid
Integrale gebiedsvisie stationsgebied Naarden-BussumBeeld en geluid
3 juli 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
26 juni 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
19 juni 2019Politieke Avond
Uitgangspunten voor visie mobiliteit (incl. parkeren)Beeld en geluid
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan Zwarteweg 6-8 NaardenBeeld en geluid
Ziekenhuis Ter Gooi - Ontwikkeling zorg in regio/Plannen en strategie Ter Gooi
Regionale SamenwerkingsagendaBeeld en geluid
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b (Vervolg)Beeld en geluid
Beschikbaar stellen krediet Bruggen Oud BlaricumerwegBeeld en geluid
12 juni 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
5 juni 2019Politieke AvondBeeld en geluid
29 mei 2019Politieke Avond
Energietransitie (Regionale Energiestrategie)Beeld en geluid
Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van BussumBeeld en geluid
Evaluatie parkerenBeeld en geluid
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodatiesBeeld en geluid
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-bBeeld en geluid
Zienswijze Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Regio G&VBeeld en geluid
22 mei 2019Besloten raadsvergadering
22 mei 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
8 mei 2019Politieke Avond
Invoering regeling Kinder- en Jeugdbudget en wijziging regeling Doe-budgetBeeld en geluid
Financiele Verordening gemeente Gooise MerenBeeld en geluid
De bibliotheek Bussum als third place
Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten'NotulenBeeld en geluid
Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GVNotulenBeeld en geluid
17 april 2019Besloten raadsvergadering
17 april 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid