Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderdata

30 oktober 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
18:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
6 november 2019

Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk

Comeniuszaal
20:00 - 21:00
Agenda
6 november 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
21:00 - 23:00
Agenda
20 november 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
18:00 - 23:00
Agenda volgt

Archief

2019

DatumVergaderingDocumenten
16 oktober 2019Politieke avond
Schootsvelden Muiden zuid (Mariahoeveweg)Beeld en geluid
Revitalisering aula algemene begraafplaats BussumBeeld en geluid
15 oktober 2019Politieke Avond (Begroting en Voortgangsverslag)Beeld en geluid
9 oktober 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
2 oktober 2019Uitvoering motie Visie Buitenruimte - Thema-uurBeeld en geluid
25 september 2019Politieke Avond
Bestemmingsplan Oud ValkeveenBeeld en geluid
Bestemmingsplan Oud Valkeveen (vervolg)
Herinrichting buitenruimte gemeentehuisBeeld en geluid
Fusie ArchiefdienstenBeeld en geluid
Verordening Cliƫntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2019Beeld en geluid
Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkplan en begroting 2020Beeld en geluid
18 september 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
4 september 2019Politieke Avond
DierenwelzijnsbeleidBeeld en geluid
Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan WerkBeeld en geluid
Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland ZuidBeeld en geluid
Grondbeleid en compensatieregeling sociale woningbouw (vervolg)Beeld en geluid
Voortgang gebiedsontwikkeling CrailoBeeld en geluid
Integrale gebiedsvisie stationsgebied Naarden-BussumBeeld en geluid
3 juli 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
26 juni 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
19 juni 2019Politieke Avond
Uitgangspunten voor visie mobiliteit (incl. parkeren)Beeld en geluid
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan Zwarteweg 6-8 NaardenBeeld en geluid
Ziekenhuis Ter Gooi - Ontwikkeling zorg in regio/Plannen en strategie Ter Gooi
Regionale SamenwerkingsagendaBeeld en geluid
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b (Vervolg)Beeld en geluid
Beschikbaar stellen krediet Bruggen Oud BlaricumerwegBeeld en geluid
12 juni 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
5 juni 2019Politieke AvondBeeld en geluid
29 mei 2019Politieke Avond
Energietransitie (Regionale Energiestrategie)Beeld en geluid
Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van BussumBeeld en geluid
Evaluatie parkerenBeeld en geluid
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodatiesBeeld en geluid
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-bBeeld en geluid
Zienswijze Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Regio G&VBeeld en geluid
22 mei 2019Besloten raadsvergadering
22 mei 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
8 mei 2019Politieke Avond
Invoering regeling Kinder- en Jeugdbudget en wijziging regeling Doe-budgetBeeld en geluid
Financiele Verordening gemeente Gooise MerenBeeld en geluid
De bibliotheek Bussum als third place
Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten'NotulenBeeld en geluid
Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GVNotulenBeeld en geluid
17 april 2019Besloten raadsvergadering
17 april 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
10 april 2019Politieke Avond
Visie Muiden ZuidwestNotulenBeeld en geluid
Welstandsnota Gooise Meren 2019NotulenBeeld en geluid
Grondbeleid en compensatieregelingBeeld en geluid
3 april 2019Besloten raadsvergadering
3 april 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
20 maart 2019Politieke Avond
Stedenbouwkundige opzet BrediusNotulenBeeld en geluid
Uitvoeringskrediet Naarden buiten de Vesting - Verwerving Energiestraat 1, NaardenNotulenBeeld en geluid
Bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren'NotulenBeeld en geluid
Zonnegeluidswal NaarderbosBeeld en geluid
Gebiedsvisie Centrum + CentrumplanBeeld en geluid
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022NotulenBeeld en geluid
27 februari 2019Politieke Avond
Beheerplannen Kapitaalgoederen - Uitwerking Visie BuitenruimteBeeld en geluid
Algemene Plaatselijke Verordening Gooise MerenBeeld en geluid
13 februari 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
30 januari 2019GAD Regio G&V Uitvoeringsprogramma huishoudelijk afval - Thema-uur IBeeld en geluid
30 januari 2019Zienswijze Concessie openbaar vervoer 2021 (1146787) - Gesprek IINotulenBeeld en geluid
30 januari 2019Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (1163530) - Gesprek INotulenBeeld en geluid
23 januari 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
9 januari 2019Algemene plaatselijke verordening Gooise MerenNotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Projectplan bestemmingsplan "Oud Valkeveen"NotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Zienswijze huisvestingsverordening Gooi en VechtstreekNotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Bestemmingsplan Het Spiegel - Iepenlaan 4aNotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022NotulenBeeld en geluid

2018

DatumVergaderingDocumenten
12 december 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
28 november 2018Politieke avond
Stand van zaken uitvoeringsprogramma Bescherming en OpvangBeeld en geluid
Inclusie Gooise Meren: Iedereen doet mee
Arbeidsmarktbewerkingsplan 'Werken aan werk'Notulen
Stand van zaken project BOR-grondenBeeld en geluid
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022NotulenBeeld en geluid
Zienswijze voorlopig brandrisicoprofiel en dekkingsplan BGVNotulenBeeld en geluid
21 november 2018Besloten raadsvergadering
21 november 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
7 november 2018Besluitvormende raadsvergadering programmabegroting en voortgangsverslagBesluitenBeeld en geluid
7 november 2018Politieke Avond
Beleidsplan Hulp bij schulden 2019-2022Notulen
Woningbouwcorporaties Gooise Meren (Presentatie I)
Spoorzone en Stationsgebied - Thema-uur I
Nota Reserves en VoorzieningenNotulen
31 oktober 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid