Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderdata

4 september 2019

Politieke Avond

Gemeentehuis Gooise Meren
20:00 - 23:00 uur
Agenda volgt
18 september 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Archief

2019

DatumVergaderingDocumenten
3 juli 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
26 juni 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
19 juni 2019Politieke Avond
Ziekenhuis Ter Gooi - Ontwikkeling zorg in regio/Plannen en strategie Ter Gooi
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b (Vervolg)Beeld en geluid
Uitgangspunten voor visie mobiliteit (incl. parkeren)Beeld en geluid
Beschikbaar stellen krediet Bruggen Oud BlaricumerwegBeeld en geluid
Regionale SamenwerkingsagendaBeeld en geluid
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan Zwarteweg 6-8 NaardenBeeld en geluid
12 juni 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
5 juni 2019Politieke AvondBeeld en geluid
29 mei 2019Politieke Avond
Energietransitie (Regionale Energiestrategie)Beeld en geluid
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-bBeeld en geluid
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodatiesBeeld en geluid
Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van BussumBeeld en geluid
Zienswijze Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Regio G&VBeeld en geluid
Evaluatie parkerenBeeld en geluid
22 mei 2019Besloten raadsvergadering
22 mei 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
8 mei 2019Politieke Avond
De bibliotheek Bussum als third place
Invoering regeling Kinder- en Jeugdbudget en wijziging regeling Doe-budgetBeeld en geluid
Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GVNotulenBeeld en geluid
Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten'NotulenBeeld en geluid
Financiele Verordening gemeente Gooise MerenBeeld en geluid
17 april 2019Besloten raadsvergadering
17 april 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
10 april 2019Politieke Avond
Visie Muiden ZuidwestNotulenBeeld en geluid
Welstandsnota Gooise Meren 2019NotulenBeeld en geluid
Grondbeleid en compensatieregelingBeeld en geluid
3 april 2019Besloten raadsvergadering
3 april 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
20 maart 2019Politieke Avond
Stedenbouwkundige opzet BrediusNotulenBeeld en geluid
Zonnegeluidswal NaarderbosBeeld en geluid
Gebiedsvisie Centrum + CentrumplanBeeld en geluid
Uitvoeringskrediet Naarden buiten de Vesting - Verwerving Energiestraat 1, NaardenNotulenBeeld en geluid
Bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren'NotulenBeeld en geluid
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022NotulenBeeld en geluid
27 februari 2019Politieke Avond
Beheerplannen Kapitaalgoederen - Uitwerking Visie BuitenruimteBeeld en geluid
Algemene Plaatselijke Verordening Gooise MerenBeeld en geluid
13 februari 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
30 januari 2019GAD Regio G&V Uitvoeringsprogramma huishoudelijk afval - Thema-uur IBeeld en geluid
30 januari 2019Zienswijze Concessie openbaar vervoer 2021 (1146787) - Gesprek IINotulenBeeld en geluid
30 januari 2019Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (1163530) - Gesprek INotulenBeeld en geluid
23 januari 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
9 januari 2019Algemene plaatselijke verordening Gooise MerenNotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Projectplan bestemmingsplan "Oud Valkeveen"NotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Zienswijze huisvestingsverordening Gooi en VechtstreekNotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Bestemmingsplan Het Spiegel - Iepenlaan 4aNotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022NotulenBeeld en geluid

2018

DatumVergaderingDocumenten
12 december 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
28 november 2018Politieke avond
Stand van zaken project BOR-grondenBeeld en geluid
Stand van zaken uitvoeringsprogramma Bescherming en OpvangBeeld en geluid
Inclusie Gooise Meren: Iedereen doet mee
Zienswijze voorlopig brandrisicoprofiel en dekkingsplan BGVNotulenBeeld en geluid
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022NotulenBeeld en geluid
Arbeidsmarktbewerkingsplan 'Werken aan werk'Notulen
21 november 2018Besloten raadsvergadering
21 november 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
7 november 2018Besluitvormende raadsvergadering programmabegroting en voortgangsverslagBesluitenBeeld en geluid
7 november 2018Politieke Avond
Spoorzone en Stationsgebied - Thema-uur I
Beleidsplan Hulp bij schulden 2019-2022Notulen
Nota Reserves en VoorzieningenNotulen
Woningbouwcorporaties Gooise Meren (Presentatie I)
31 oktober 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
31 oktober 2018Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag 2018-2BesluitenBeeld en geluid
18 oktober 2018Extra raadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
17 oktober 2018Herijking gebiedsvisie centrum Bussum - Thema-uur VBeeld en geluid
17 oktober 2018Nadere uitwerking stedenbouwkundig plan Bredius te Muiden - Thema-uur IVBeeld en geluid
17 oktober 2018Gebiedsprogramma Naarden buiten de vesting - voteren voorb.kredieten deelprojecten (973865) Gesprek INotulenBeeld en geluid
17 oktober 2018Onderzoek woningbehoefte - prestatieafspraken - Thema-uur IIIBeeld en geluid
17 oktober 2018Omgevingsvergunningen en erfgoed - Thema-uur IBeeld en geluid