Gemeentebreed

2023

Zonnepanelen op erfgoed

Nieuwe regels voor het plaatsen van zonnepanelen aan de voorkant en achterkant van monumenten of van panden in beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten

2022

Stationsgebied Naarden Bussum

Een plan voor een goed bereikbaar station en een prettige woon- en werkomgeving

Goed en veilig op weg

Een visie over bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en leefbaarheid

Brug Oud Blaricumerweg

Het renoveren van de monumentale brug en het vervangen van de 2 fietsbruggen naast de brug

2021

Spoor Naarden en Bussum

Plannen rond het spoor van Naarden en Bussum

Aan de Gooise Kust

Een visie voor de unieke Gooise kust

 

Meer kansen voor groen in Gooise Meren

Behoud en versterken van de buitenruimte in Gooise Meren

2020

Horecabeleid Gooise Meren

Horecabeleid voor Gooise Meren

2019

A1 en A6 weguitbreiding Schiphol Amsterdam Almere

Informatie over de bereikbaarheid en werkzaamheden bij Muiden Muiderberg

Herindeling Gooi en Vechtstreek

De bestuurskracht van Weesp, Wijdemeren en de regio Gooi en Vechtstreek als geheel is onvoldoende. De provincie was een zogenoemde Arhi-procedure gestart, maar…

Visie buitenruimte

De wensen voor de buitenruimte in Gooise Meren zijn in grote lijnen samengevat in dit streefbeeld. Hier gaan we voor de komende jaren

Evaluatie parkeerregeling

Evalueren parkeerregeling 2018

2018

Parkeerbeleid

De gemeente werkt aan 1 parkeerbeleid voor Gooise Meren

Bussum

2023

Vlietlaan en Olmenlaan

De Vlietlaan en de Olmenlaan heeft een opknapbeurt gekregen

2022

Bensdorp

Het terrein van de oude cacaofabriek Bensdorp krijgt een nieuwe invulling. Het wordt een multifunctionele plek met cultuur, horeca en appartementen

Scapino De Nieuwe Brink

Het terrein Scapino / De Nieuwe Brink in het centrum van Bussum moet een andere invulling krijgen. De afgelopen jaren zijn er verschillende plannen gemaakt

Beerensteinerlaan en omgeving

In de Beerensteinerlaan en omliggende straten is het riool aan vervanging toe. De wijk krijgt een opknapbeurt

Buitenruimte gemeentehuis

Een klantvriendelijk en uitnodigend plein voor het gemeentehuis

2021

Oostereng

Ga in gesprek over de wensen en idee├źn voor uw wijk

2020

Koningin Emmaschool

De leerlingen van de Koningin Emmaschool gaan huisvesten in het gebouw Graaf Florislaan 2. Het gebouw wordt daarom verbouwd en uitgebreid

Gebiedsvisie Centrum Bussum

De gemeente werkt aan een nieuwe gebiedsvisie voor het centrum van Bussum

2019

Landgoed Nieuw Cruysbergen

Het te ontwikkelen Landgoed Nieuw Cruysbergen wordt een toegankelijk natuurgebied met beperkt woningbouw

Grondwal de Nieuwe Vaart

Oude grondwal vervangen door zichtwal

2018

Deen supermarkt Laarderweg

Supermarkt Deen aan de Laarderweg in Bussum heeft verbouwplannen

Lomanplein

Door de samenvoeging van 2 dependances van de openbare basisschool Koningin Emma in 1 gebouw aan de Graaf Florislaan 2 in Bussum, is een herinrichting van de…

Muiden

2024

Mariahoeve

De wijk Mariahoeve in Muiden krijgt een opknapbeurt

2023

De Ankerplaats

Op de plek van het gemeentehuis van Muiden komen woningen

2022

Amsterdamse Poortbrug

Een proef voor verruiming van de bedientijden van de Amsterdamse Poortbrug

2021

Buitenhaven

Een nieuwe Buitenhaven bij Muiden met meer ligplaatsen en voorzieningen, zoals een winterstalling en havengebouw

Toerit Bredius en De Krijgsman

Aanpassing Maxisweg in Muiden om de wijken Bredius en De Krijgsman te ontsluiten

2018

Verplaatsen sportvelden naar Bredius

Verplaatsing sportvelden naar Bredius

Aanleg 2e hockeyveld Muiden

De Hockeyclub Muiderberg kampt al jaren met ruimtegebrek. In overleg met de gemeente wil de club een 2e hockeyveld aanleggen

Muiderberg

Filter op status:

2023

Monumenten Muiderberg

Inwoners van Muiderberg kunnen meehelpen bij het inventariseren van panden en objecten

2022

Eikenlaan Muiderberg

De Eikenlaan krijgt groot onderhoud

2021

Echobos Muiderberg

Het Echobos in Muiderberg krijgt groot onderhoud

Naarden

2024

Stork-locatie

De Stork-locatie aan de noordrand van het Rembrandtkwartier in Naarden wordt een woongebied met 41 tot 49 nieuwe woningen

2022

Prinses Beatrixbrug

Groot onderhoud aan de monumentale brug bij Naarden-Vesting tot juli 2022

Driftweg - Vergunning ingetrokken

Een bouwplan voor Driftweg Naarden

2021

Stadskantoor Naarden

Op de plek van het stadskantoor in Naarden komen woningen

Natuurbegraafplaats Nieuw Valkeveen

Uitbreiding van de begraafplaats Nieuw Valkeveen als natuurbegraafplaats

2020

Verbetering verbinding Vesting Naarden - Stadzigt

Een nieuwe oversteek op de Rijksweg bij de Meerstraat

Rioolvervanging Energiestraat Naarden

De Energiestraat tussen de Rubberstraat en de Bronsstraat krijgt een gescheiden rioolstelsel

2019

Rotonde Rijksweg - Churchillstraat

Er komt een rotonde op de Rijksweg bij de Churchillstraat en een oversteek bij de Meerstraat

Onderhoud Rijksweg

In oktober vindt er onderhoud plaats aan het asfalt op de belangrijkste verbindingsweg in Naarden

2018

Amersfoortsestraatweg

Informatie over de toekomst van het gebied Amersfoortsestraatweg